Pasaules iepazīšana

Jebkura cilvēka dzīve sastāv no iegūtas pieredzes ķēdītes. Mēs ierodamies šajā pasaulē, lai daudz ko iemācītos. Noteikts informācijas daudzums ir ielikts mūsu gēnos, tas ļauj izmantot, mūsu senču gūto pieredzi. Cilvēks daudz ko pārņem no saviem vecākiem, radiniekiem, tuviniekiem, draugiem un apkārt esošajiem cilvēkiem.

Pirmajā dzīves posmā, bērnam nav baiļu un priekšstatu, viņš droši izzina apkārtējo pasauli un priekšmetus, kuri tajā atrodas, līdz ar to sagādā saviem vecākiem daudz raižu. Bet, toties cik emociju saņem bērns (apostas online)! Formu, krāsu un smaržu daudzveidība vilina mazo cilvēku izpētīt visu nezināmo. Šajā laika posmā bērns sāk saprast kas ir pieskārieni, smarža, garša, vizuālā uztvere, sāk nojaust to, ka ne jau visi priekšmeti ir droši. Izņemot šo pieredzi, bērnam šajā laikā ir ļoti svarīga arī emocionālā saskarsme, mīlestības, maiguma un rūpju saņemšana no apkārtējiem cilvēkiem.

Kad bērns paaugas, viņš mācās dzīvot sabiedrībā (kolektīvs bērnudārzā). Šajā laika posmā bērns mācās veidot kontaktu ar pieaugušajiem cilvēkiem, kā arī ar vienaudžiem, mācās salīdzināt sevi ar citiem, pārņem citu bērnu pieredzi.

Skolas laikā bērnam ir jāapgūst daudz dzīves uzdevumu. Viņš adaptējas jaunajā vidē, apgūst zināšanas, mācās ievērot dienas kārtību, veido saskarsmi ar jaunu cilvēku loku, radoši attīstās , atklāj savus talantus un spējas.

Ne vienmēr, visi šie attīstības posmi ir laimīgi un saulaini. kādreiz, bērna dzīvē, veidojas arī sarežģītas situācijas, kuras pieprasa jaunu īpašību attīstību vai arī jau esošo īpašību pilnveidošanu. Ar šo uzdevumu, bērns viens pats nav spējīgs tikt galā, kas diemžēl ir casino online. Šajā laikā, ir svarīgi, lai bērnam blakus atrastos gudri vecāki vai kāds pieaugušais, kurš ir spējīgs virzīt bērnu pareizajā virzienā, iemācīt bērnam pozitīvi uztvert savas kļūdas un izdarīt attiecīgus secinājumus.

Tieši no tā, kā mazais cilvēks iemācīsies piecelties pēc kritieniem, ir atkarīgs, kā viņš mācēs uztvert turpmāko dzīvi.
Pēc skolas beigšanas, cilvēkam ir nepieciešams apgūt profesionālās iemaņas, lai varētu nodrošināt sev dzīvi. Šajā laikā, viņš apgūst zināšanu, kuras būs saistītas ar viņa turpmāko profesiju, krāšanas pieredzi. Pēc augstskolas beigšanas, viņš iegūtās zināšanas sāk pielietot praksē.

Tālāk cilvēks, ar visu iepriekš gūto pieredzi dodas, dodas uz nākamo attīstības posmu. Viņam, vēl vajadzēs mācīties attīstīt savas “pozitīvas” puses, kā arī atstrādāt “negatīvās” īpašības. Šajā periodā, ļoti labi palīdz īpašība, kuru sauc par “mīlestību”.

Iemīlēšanās cilvēkiem dāvā sēklu, no kuras var izaudzēt skaistu ziedu. Bet, bieži vien, šī sēkla tiek pazaudēta, tāpēc, ka neviens nemāk par to rūpēties. Attiecības un mīlestība, mums tiek dotas tāpēc, lai mēs varētu maksimāli izprast sevi un atvērties plašajai roleta. Tās grūtības, kuras rodas kopdzīves laikā, ir dotas mums lai cilvēku padarītu stiprāku un palīdzētu viņam atvērties, kā arī iemācītu pieņemt gan sevi, gan apkārtējos cilvēkus. Attiecībās ir svarīgi nepazaudēt individualitāti, neļaut sev dzīvot otra cilvēka dzīvi. Bet, pie šīm atzinām mēs nonākam, tikai pateicoties, attiecībās gūtajai pieredzei.

Ejot cauri visiem dzīves posmiem, mēs mācamies atvērties, gūstam nepieciešamo pieredzi. Šo ceļu var saukt par apzināto, garīgās pieredzes gūšanas ceļu, kurš mums tik ļoti ir nepieciešams šajā dzīvē.